Dubtes fiscals sobre les cooperatives, amb la col·laboració de l’AC de la Catalunya Central

/Dubtes fiscals sobre les cooperatives, amb la col·laboració de l’AC de la Catalunya Central
Carregant Esdeveniments
Aquest event ja ha passat.

Dubtes fiscals sobre les cooperatives
Sessions d’assessorament tècnic, econòmic i jurídic sobre economia social i cooperativa

Objectius del projecte:
• Conèixer els trets bàsics de l’empresa cooperativa per poder contextualitzar de forma adequada en la missió
d’assessorament, prescripció o gestió empresarial.
• Explorar els elements que són específics de la gestió de l’empresa cooperativa a diferents nivells: econòmic,
laboral, fiscal, societari i organitzacional.
• Adquirir les eines i coneixements necessaris per poder oferir un servei d’assessorament de qualitat.
• Actualitzar, ampliar i aprofundir en el model d’empresa social i cooperativa amb una mirada pràctica i molt operativa per a fomentar la creació, la transformació o el creixement d’empreses d’economia social i
cooperativa.

Continguts del taller:
• Marc fiscal de la tributació de les entitats de l’ESS.
• Obligacions d’informació:
– Declaració anual d’operacions amb tercers.
– Declaració Censal.
• Obligacions de tributar:
– L’Impost de Societats deles Cooperatives.
– Cooperatives protegides.
– Cooperatives especialment
protegides.
• L’impost sobre el Valor afegit.
• Novetats fiscals.

Metodologia:
Taller virtual (3 hores) dinamitzat per persones expertes en economia social i cooperativa:
– Casos pràctics i continguts teòrics
– Debat entorn a qüestions plantejades pels assistents
La sessió serà: activa, motivadora, reflexiva, col·laborativa i pràctica.

Destinataris:
• Professionals i personal tècnic de la Xarxa d’Ateneus Cooperatius.
• Personal tècnic assessor, persones emprenedores i sòcies de cooperatives.
• Associacions i altres entitats i/o empreses que puguin optar per la transformació a cooperativa

 

Horari:
16 de juny de 10:00 a 13:00

Inscripcions:
https://ja.cat/CAYd7

Facilitadors:
• CALIDOSCOOP, SCCL
www.calidoscoop.coop
• COOP DE MÀ, SCCL
www.coopdema.cat
Es necessari tenir un mínim coneixement previ de la matèria