Trobada Josep Vidal amb Propaganda pel Fet i Cultura21